နောက်ခံသမိုင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)

တက္ကသိုလ်၏ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံနောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

၁၉၉၉ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့တွင်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (GTI) ကျောင်းအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (GTC) အဖြစ်သို့ တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့ တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး) အဖြစ်သို့ အဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)ကျောင်းတော်ကြီးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မေလ (၅)ရက်နေ့တွင်စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့တွင်အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)ကျောင်းတော်ကြီးသည် လားရှိုး−မူဆယ်ပြည်ထေင်စုလမ်း၊ ဟိုပိတ်ကျေးရွာ၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့ တည်ရှိပီး အကျယ်အဝန်းမှာ (၅၂.၀၀)ဧက ရှိပါသည်