နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)၏ (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် စာမေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)၏ (၂၀၂၃-၂၀၂၄)ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်နှင့် ဒုတိယနှစ်ဝက် စာမေးပွဲများကို အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်းဝန်း အတွင်းတွင် (၂၁.၃.၂၀၂၄) မှ (၂.၄.၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *