၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)သို့ ဝင်ခွင့်ရသည့် ကျောင်းသားစာရင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *